U  heeft een schuld

U bent gedagvaard. Wat houdt dat in?
Een dagvaarding is een officiële oproep om voor de rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt altijd betekend (lees: bezorgd) door een gerechtsdeurwaarder. U kunt om verschillende redenen zijn gedagvaard. In de meeste gevallen gaat het om een geldvordering die nog niet is betaald.

Bezwaar
Bent u het niet met de vordering eens, dan kunt u uw bezwaren mondeling of schriftelijk bij de rechter aantonen met behulp van bewijzen. In dat geval dient u uw bezwaar in tweevoud met eventuele bijlagen (zoals bewijsstukken) op de zittingsdag kenbaar te maken. U kunt u bezwaar ook schriftelijk indienen bij de rechtbank, dat verdient de voorkeur. Dan moet uw bezwaar een dag vóór de zitting door de rechtbank ontvangen zijn. U hoeft dan niet meer op de dag van de zitting op de rechtbank aanwezig te zijn. Ook kunt u uw rechtsbijstand inschakelen om uw belangen te laten behartigen.

Geen bezwaar en voorkom extra kosten
Bent u het met de vordering eens – u heeft geen bezwaren – dan hoeft u niet te reageren of naar de zitting te komen. In dat geval kunt u het beste de hele vordering voldoen vóór de zittingsdag die vermeld staat in de dagvaarding. Zo voorkomt u eventuele extra kosten. Uw betaling moet op tijd door ons kantoor ontvangen zijn. Hebben wij het bedrag op tijd ontvangen, dan zorgen wij dat de dagvaarding wordt ingetrokken en bespaart u zich de kosten van het griffierecht.

Indien u niet op tijd betaald dan zal de rechter een vonnis wijzen. U zult daarna via ons kantoor een kopie van het vonnis ontvangen. Daarna kunt u met ons kantoor verdere afspraken maken.

Nieuwe incasso indienen


Een nieuwe incasso dient u eenvoudig online in. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op. 

FORMULIER OPENEN

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
info@terechtdeurwaarders.nl

© 2020 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente