executeren vonnis

Executeren vonnis

Het executeren van een vonnis houdt in dat de schuldeisers een vonnis ten uitvoer leggen als de schuldenaar niet betaalt. Wilt u het vonnis executeren en beslagen leggen? TeRecht deurwaarders legt uit wat het executeren van een vonnis betekent en hoe wij u kunnen helpen! Wilt u ons direct inschakelen? Neem dan contact op met ons.

Een rechter kan een schuldenaar in een vonnis veroordelen tot het betalen van een schuld. Als de schuldenaar dan alsnog niet betaalt, dan kan de gerechtsdeurwaarder het vonnis executeren. Dat doet hij bijvoorbeeld door beslag te leggen op goederen van de schuldenaar.

Als een deurwaarder het vonnis ten uitvoer wil leggen dan moet hij de schuldenaar nog een laatste mogelijkheid geven om de schuld te betalen. Hij geeft de schuldenaar die mogelijkheid als hij het vonnis betekent. Als de deurwaarder het vonnis betekent dan word de schuldenaar officieel in kennis gesteld van de uitspraak van de rechter. De schuldenaar krijgt op dat moment ook een laatste kans om te betalen. Als er niet wordt betaald binnen de betaaltermijn dan start de executie.

Beslag leggen

De gerechtsdeurwaarder kan vervolgens executoriaal beslag leggen op de eigendommen van de schuldenaar, bijvoorbeeld op de bankrekening, goederen of de woning. Als er beslag op roerende of onroerende zaken is gelegd, zoals auto’s of woningen, kan de executieverkoop starten. Hoe lang dit proces duurt hangt af van de verhaalsmogelijkheden van de schuldenaar: bijvoorbeeld of hij een salaris of uitkering ontvangt waar beslag op gelegd kan worden. Als de schuldenaar helemaal geen verhaalsmogelijkheden heeft dan gaan we geregeld na of zijn situatie veranderd is. Bijvoorbeeld omdat hij inmiddels wel een inkomen ontvangt.

Daarom TeRecht deurwaarders

Als uw factuur niet betaald wordt dan schakelt u TeRecht deurwaarders in omdat wij inmiddels ruim 20 jaar ervaring hebben met het innen van onbetaalde vorderingen. Wij starten, als dat mogelijk is, met de minnelijke incasso. Lukt dat niet, dan starten wij een gerechtelijke procedure en daarna executeren wij het vonnis. Wij kunnen uw vonnis in heel Nederland betekenen. Heeft u al een vonnis van de rechtbank, dan kunnen wij de beslaglegging direct starten. Neem nu contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Nieuwe incasso indienen


Terecht Deurwaarders en Incasso ondersteunt haar opdrachtgevers met een breed pakket aan ondersteunende diensten voor het managen van debiteurenrisico’s, zowel minnelijk als gerechtelijk als in de executiefase.

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

© 2021 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente