Procesverbaal van constatering

Proces-verbaal van constatering

In sommige gerechtelijke procedures is er een proces-verbaal van constatering nodig als ondersteunend bewijs. Hiervoor bent u bij TeRecht deurwaarders en incasso aan het juiste adres. Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van dit proces-verbaal en kunnen dit ook voor u opstellen. Neem daarvoor direct contact op via info@terechtdeurwaarders.nl of 085 - 401 11 47.

De deurwaarders van TeRecht leggen de feiten neutraal vast in een proces-verbaal. Dit doen wij bijvoorbeeld als er een woning wordt opgeleverd met gebreken, voor het weergeven van een boedelbeschrijving of het constateren van vernietigen van goederen. Wij leggen de feiten neutraal vast: wij speculeren niet over wat er wellicht is gebeurd. De opgeschreven waarnemingen zijn objectief en gebaseerd op het gebruik van de zintuigen. 

Proces-verbaal ter bewijsvoering

Een proces-verbaal van constatering is een opgestelde verklaring van een gerechtsdeurwaarder die is vastgelegd in een rapport. De gerechtsdeurwaarder schrijft op wat hij tijdens zijn waarneming heeft geconstateerd. Hierbij mag hij zijn zintuigen gebruiken om te constateren. Met deze opgestelde akte kan een partij bewijs leveren tijdens een rechtszaak. Dit proces-verbaal heeft dwingende bewijskracht en het kan ervoor zorgen dat een procedure (eenvoudiger) gewonnen kan worden. 

Bij TeRecht deurwaarders en incasso werken gerechtsdeurwaarders. Dit zijn openbare ambtenaren die benoemd zijn bij koninklijk besluit en ze zijn door de rechtbank beëdigd. Een gerechtsdeurwaarder is tuchtrechtelijk aansprakelijk. De rechter vertrouwt daarom op het proces-verbaal en neemt het meestal mee als bewijs in de gerechtelijke procedure.

Proces-verbaal van constatering van TeRecht

Heeft u een feitelijke vaststelling van de feiten nodig als ondersteunend bewijs? Neem voor het opstellen van een proces-verbaal van constatering direct contact op met TeRecht deurwaarders en incasso. Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van dit proces-verbaal en kunnen dit ook voor u opstellen. Neem daarvoor direct contact op via info@terechtdeurwaarders.nl of 085 - 401 11 47.

 

Nieuwe incasso indienen


Terecht Deurwaarders en Incasso ondersteunt haar opdrachtgevers met een breed pakket aan ondersteunende diensten voor het managen van debiteurenrisico’s, zowel minnelijk als gerechtelijk als in de executiefase.

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

© 2022 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente