incasso

Incasso

TeRecht deurwaarders en incasso helpt u bij het incasseren van uw vorderingen. Wij leggen uit wat wij voor u kunnen betekenen en waarom u ons wilt inschakelen! 

Voordat wij beginnen met het incasseren van vorderingen, maken wij een inschatting van het risicoprofiel. Wij merken dat dit zorgt namelijk voor een efficiënter incassoproces. Ook maken wij een inschatting van de haalbaarheid van het incasseren van uw vorderingen. Vervolgens bepalen wij de strategie. Hierbij is het ons doel om zo snel mogelijk rendement te behalen. 

Incasso door TeRecht

Wij proberen uw vordering in het minnelijke traject te incasseren. Binnen 24 uur nadat u de opdracht heeft gegeven, ontvangt uw debiteur een ingebrekestelling. Wij sommeren de debiteur daarin om de vordering, inclusief buitengerechtelijke incassokosten en rente, binnen 8 dagen te voldoen. Wil de debiteur wel betalen maar heeft hij niet voldoende vermogen, dan proberen om tot een betalingsregeling te komen. Als de debiteur niet betaalt dan kunnen wij hem bezoeken. Dit is een effectieve methode, waarbij de deurwaarder ter plekke een sommatie afgeeft. 

Sommatie-exploot

Als de debiteur weigert om te betalen, dan is het laten betekenen van een sommatie-exploot een ideale manier om druk te zetten op de debiteur. Hierbij gaat de deurwaarder langs bij uw schuldenaar om de sommatie te brengen. De deurwaarder gaat persoonlijk langs bij uw debiteur en sommeert hem om binnen twee dagen alsnog te betalen. Vaak betaalt de schuldenaar binnen de gestelde termijn of we spreken een betalingsregeling af.

Betaalt de debiteur alsnog niet? Dan kunnen wij het gerechtelijke traject opstarten. Deze procedure start met het opstellen en laten betekenen van een dagvaarding. Als de rechter de vordering toewijst dan kunnen wij overgaan tot het leggen van bank- of loonbeslag.  

Wij hebben al ruim 20 jaar ervaring met de incasso van vorderingen en gerechtelijke procedures. Hierdoor kunnen wij daadkrachtig optreden namens u! Wilt u meer informatie ontvangen over onze werkwijze of wilt u dat wij de incasso van u overnemen? Neem dan direct contact met ons op!

Dien online uw incasso in


Een nieuwe incasso dient u eenvoudig online in. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

© 2022 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente