Dagvaarden

Dagvaarden

Het dagvaarden is het uitbrengen van een dagvaarding. Dit is een officiële, schriftelijke oproep aan de gedaagde om op een bepaalde datum voor een gerecht te verschijnen. Daarmee is het de start van de gerechtelijke procedure. Het is belangrijk dat het opstellen van een dagvaarding nauwkeurig gedaan wordt. Alle feiten moeten kloppen. Wij leggen uit wat het dagvaarden is en waarom TeRecht deurwaarders u hierbij van dienst kan zijn.  

Een dagvaarding wordt door een deurwaarder uitgereikt aan de partij waarmee u een conflict heeft. In de dagvaarding staat wat u van die partij vraagt, bijvoorbeeld het betalen van een vordering. Een dagvaarding kan enkel door een gerechtsdeurwaarder worden betekend. Als de gedaagde weigert om de betekende dagvaarding in ontvangst te nemen, dan is de dagvaarding toch rechtsgeldig betekent. De reden hiervoor is dat de gedaagde kennis heeft kunnen nemen van de dagvaarding. 

Wat zijn de gevolgen van het dagvaarden?

Als de dagvaarding is betekend dan moet de andere partij, de gedaagde partij, zich gaan verweren tegen en reageren op de vordering in de dagvaarding. Als de gedaagde partij niet reageert dan wordt hij in veel gevallen veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en de eis van de andere partij wordt vaak toegewezen. 

Verzetdagvaarding

Als de gedaagde partij niet reageert op de dagvaarding, niet betaalt en ook niet bij de zitting aanwezig is, dan wijst de rechter meestal een verstekvonnis. De gedaagde kan dan verzet instellen tegen dat vonnis met een verzetdagvaarding. Deze moet worden opgesteld en betekend door de gerechtsdeurwaarder. 

Was de gedaagde partij wel aanwezig op de zitting of heeft hij schriftelijk gereageerd op de dagvaarding? In dat geval kan hij, als hij het niet eens is met de uitspraak van de rechter, in hoger beroep gaan. 

Dagvaarden door TeRecht deurwaarders

Wilt u advies over uw situatie en de mogelijkheid van dagvaarden? Of wilt u een partij dagvaarden en heeft u daar vragen over? Neem dan direct contact met ons op! Onze deurwaarders hebben al ruim 20 jaar ervaring met het opstellen en betekenen van dagvaardingen en zijn u graag van dienst. 

Nieuwe incasso indienen


Terecht Deurwaarders en Incasso ondersteunt haar opdrachtgevers met een breed pakket aan ondersteunende diensten voor het managen van debiteurenrisico’s, zowel minnelijk als gerechtelijk als in de executiefase.

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

© 2022 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente