Kantoorklachtenregeling

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Wij hechten waarde aan een goede beroepsuitoefening en een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u desondanks ergens ontevreden over bent. Graag willen u vragen om uw ontevredenheid telefonisch te bespreken met uw zaakbehandelaar.

Klacht Indienen

Is uw klacht met een (telefonisch) gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen.
In dat geval kunt u uw brief of e-mail richten aan de heer H.A. Roos (gerechtsdeurwaarder). 

Hoe kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht met ons delen per e-mail: info@terechtdeurwaarders.nl.
Graag in het onderwerp het betreffende dossiernummer + klacht vermelden. Vervolgens ontvangt u dan van ons een bevestiging. Ook kunt u een brief aan ons sturen op adres: Apeldoornseweg 49, 6814 BJ te Arnhem.

 Reactietermijn

Binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht geven wij een schriftelijke reactie op uw klacht. Mocht het niet mogelijk zijn om binnen 14 dagen een reactie te geven, dan zullen wij u tijdig laten weten wanneer wij inhoudelijk op uw klacht reageren.

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

© 2020 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente