Gerechtelijke procedure

Wat is een gerechtelijke procedure

Heeft uw debiteur na een minnelijke incassoprocedure nog niet betaald? Dan kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijke procedure te starten. Als u een gerechtelijke procedure start wordt uw debiteur gedagvaard om voor de rechtbank te verschijnen.

Blijft betaling na de dagvaarding nog steeds uit? Dan gaat de rechter beslissen wie er in het gelijk staat. Na de uitspraak van de rechter volgt de executie van het vonnis. Dit kan ervoor zorgen dat goederen, onroerende zaken of bijvoorbeeld banktegoeden van uw debiteuren in beslag worden genomen.

Hoelang duurt een gerechtelijke procedure?
Dat is per situatie verschillend. Dit hangt onder andere af van de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van de rechter en de rechtbank.

 Wanneer start een gerechtelijke procedure?
Een gerechtelijke procedure start wanneer uw debiteur wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen. 

Wat kost een gerechtelijke procedure?
De kosten voor een gerechtelijke procedure zijn afhankelijk van een aantal factoren. Daarnaast is het van belang of u door de rechter in het gelijk wordt gesteld. Mocht dat zo zijn, dan is het mogelijk om uw kosten te verhalen op de tegenpartij. Hieronder vindt u een aantal factoren die van invloed zijn op de kosten van een gerechtelijke procedure:

  • Griffierecht, dit zijn de kosten die u maakt voor het starten van een procedure.
  • Kosten voor het uitbrengen van de dagvaarding en eventuele andere exploten (Betekenen van het vonnis, beslagen op bank, roerende zaken, loon etc.)
  • Salaris gemachtigde, dit zijn de kosten voor het opstellen van de dagvaarding. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van uw vordering.
  • Eventuele kosten voor getuigen en deskundigen die u zelf wilt inschakelen.

 Gerechtelijke procedure starten
Wij helpen uw graag met uw gerechtelijke procedure. Door op contact te klikken kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij binnen één werkdag contact met uw op. Wilt u meer weten over hoe wij te werk gaan? Bekijk dan onze werkwijze.

Nieuwe incasso indienen


Terecht Deurwaarders en Incasso ondersteunt haar opdrachtgevers met een breed pakket aan ondersteunende diensten voor het managen van debiteurenrisico’s, zowel minnelijk als gerechtelijk als in de executiefase.

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
info@terechtdeurwaarders.nl

© 2020 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente