Blog

Tarieven gerechtsdeurwaarders vanaf juli 2021 – Btag 2021

Als een partij een gerechtsdeurwaarder inschakelt, dan worden er door diverse partijen kosten gemaakt. Deze kosten moeten, in beginsel, worden betaald door de persoon met schulden. In het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders, Btag, wordt vastgesteld welke bedragen de gerechtsdeurwaarder mag vragen voor het verrichten van ambtshandelingen. De tarieven voor 2021 zijn onlangs opnieuw vastgesteld. 

De gerechtsdeurwaarder kan afspraken maken met de opdrachtgever of de schuldeiser over de prijzen voor bijvoorbeeld de incassowerkzaamheden of procesvertegenwoordiging. De incassokosten die gerekend mogen worden voor particulieren zijn wettelijk vastgesteld en ook de tarieven voor ambtshandelingen zijn wettelijk vastgelegd. 

Ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders
Als een schuldenaar de vordering niet betaalt, dan kan er een gerechtelijke procedure worden gestart. Als er een titel is, kan er geprobeerd worden om de vordering te laten innen door de gerechtsdeurwaarder. Er kunnen dan ambtshandelingen worden verricht. De tarieven voor deze handelingen zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. De tarieven worden jaarlijks aangepast. 

Download hier de tarieven.

Tarieven

  • De Btag-tarieven zijn opgenomen zonder btw, de opdrachtgever is 21% btw verschuldigd.
  • In sommige situaties kunnen kosten van derden worden doorberekend, bijvoorbeeld de kosten die worden gemaakt vanwege een ontruiming.
  • Voor niet-ambtelijke werkzaamheden zijn er geen wettelijke tarieven vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan voor die werkzaamheden zelf zijn tarieven bepalen. 

Heeft u vragen over de Btag tarieven in 2021 of heeft u te maken met debiteuren die niet willen betalen? TeRecht deurwaarders en incasso staat u graag te woord. Vanwege onze kennis van debiteurenbeheer en onze incassovaardigheden kunnen wij de oorzaak van een betalingsachterstand snel achterhalen. Hiermee voorkomen wij dat betalingsachterstanden verder oplopen. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 085 - 401 11 47 of dien uw factuur direct in

Nieuwe incasso indienen

Een nieuwe incasso dient u eenvoudig online in. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

Apeldoornseweg 49
6814 BJ Arnhem
T 085 - 401 11 47
F 085 - 401 11 67
E info@terechtdeurwaarders.nl
IBAN: NL98 RABO 0344 2399 42

© 2022 TeRecht Deurwaarders en incasso

 realisatie: Novente