Welkom

Welkom bij TeRecht Deurwaarders & Incasso: Sterk in ambtelijk werk!

Incasso

Indien u van ons kantoor een brief of een ambtelijk stuk heeft ontvangen neem dan via mail of telefoon zo snel mogelijk contact op met TeRechtdeurwaarders.

Advocatuur

TeRechtdeurwaarders en Incasso is reeds jarenlang uw betrouwbare incassopartner en gerechtsdeurwaarderskantoor.

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken, dubieuze debiteuren. Veelal betekent dit een behoorlijke aanslag op de liquiditeitspositie. Het kost tijd, geld en energie om de rekening betaald te krijgen. En wat als de betaling nog steeds uitblijft? Neem dan contact met ons op.
Uit onze ervaring blijkt dat een groot deel van de overgedragen vorderingen binnen het minnelijk traject geïncasseerd worden. Een debiteur ontvangt binnen 24 uur na ontvangst van uw opdracht een ingebrekestelling, waarin wij de debiteur sommeren binnen 8 dagen de gehele vordering en buitengerechtelijke incassokosten en rente te voldoen.
Desgewenst kunt u er voor kiezen deze sommatie door een van onze medewerkers  te laten uitreiken. Dit blijkt bij veel debiteuren iets meer indruk te maken. Ook kunnen wij u dan een bericht doen toekomen over de situatie ter plaatse.
Na het versturen van de aanmaningen benaderen wij de debiteur met een doortastend telefoontje. Dit gebeurt niet alleen tijdens kantooruren, maar tot 20.00 uur in ’s avonds.
Als in het minnelijk traject blijkt dat de debiteur geen verhaal biedt zullen wij u dat onmiddellijk meedelen. U kunt zich dan de kosten en moeite van een procedure besparen.

U kunt uw incassozaken ook online indienen. Klik hier voor de online incasso
Heeft u incassozaken in het buitenland? TeRechtdeurwaarders & Incasso is aangesloten bij een netwerk van advocaten, waarmee wij ook uw crossboarder vorderingen kunnen innen.

  • Twitter
  • Linkedin

Twitter updates

No public Twitter messages.