Welkom

Welkom bij TeRecht Deurwaarders & Incasso: Sterk in ambtelijk werk!

Incasso

Indien u van ons kantoor een brief of een ambtelijk stuk heeft ontvangen neem dan via mail of telefoon zo snel mogelijk contact op met TeRechtdeurwaarders.

Advocatuur

TeRechtdeurwaarders en Incasso is reeds jarenlang uw betrouwbare incassopartner en gerechtsdeurwaarderskantoor.


www.kbvg.nl
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

www.rechtspraak.nl

Deze site bevat o.a een databank met uitspraken van de Hoge Raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en andere gerechtelijke instanties.

www.svb.nl

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitvoering van pensioenen en uitkeringen. Op de site wordt uitleg gegeven over de wetten en regelingen, inclusief informatie over bezwaar en beroep, klachten en boeten.


www.wsnp.rvr.orgDeze site bevat informatie over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
. Er is o.a. een jurisprudentiedatabank aanwezig met uitspraken die uit deze wet voortgekomen zijn.

www.faillissementsverslag.nl


Dit is een site waarop curatoren faillissementsverslagen openbaar maken.

 

www.avancecommunicatie.nl


U wilt uw onderneming promoten door middel van een professionele website? Bezoek onze website.

 

  • Twitter
  • Linkedin

Twitter updates

No public Twitter messages.