Welkom

Welkom bij TeRecht Deurwaarders & Incasso: Sterk in ambtelijk werk!

Incasso

Indien u van ons kantoor een brief of een ambtelijk stuk heeft ontvangen neem dan via mail of telefoon zo snel mogelijk contact op met TeRechtdeurwaarders.

Advocatuur

TeRechtdeurwaarders en Incasso is reeds jarenlang uw betrouwbare incassopartner en gerechtsdeurwaarderskantoor.

Kantoorklachtenregeling Terechtdeurwaarders als bedoeld in de Verordening Klachten- en geschillenregeling.

Wij van Terechtdeurwaarders hechten waarde aan een goede beroepsuitoefening en een hoge kwaliteit van dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen soms fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent , over onze dienstverlening, één van onze medewerkers, of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk kenbaar te maken. Uw opmerkingen nemen wij uiterst  serieus en waar wenselijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Mondelinge klachtenprocedure
Wij verzoeken u uw klacht in eerste instantie met ons te bespreken. Betreft uw klacht een bepaalde medewerker, dan geniet het onze voorkeur dat u eerst in overleg met de betreffende medewerker probeert tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, of heeft u redenen dit niet te willen, dan kunt u altijd contact opnemen met de heer Bert Hendriks, onze commercieel directeur.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw klacht met een (telefonisch) gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. In dat geval kunt u uw brief richten aan de heer B. Hendriks, commercieel directeur of aan de heer H.A. Roos, gerechtsdeurwaarder. Vermeldt u alstublieft nadrukkelijk dat u uw klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure van Terecht Deurwaarders.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt: de heer B. Hendriks en of de heer H.A. Roos, zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en indien wenselijk / noodzakelijk met de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. De ontvangst van uw klacht wordt aan u per mail of brief bevestigd. In de meeste gevallen wordt contact met u opgenomen om te overleggen over de verdere stappen. Wij verzoeken u derhalve ook altijd even uw telefoonnummer en email te vermelden. Ook kan u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw klacht binnen vier weken na ontvangst van uw klacht af te handelen. Mocht dit onverhoopt uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u van ons na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Mede in verband met beroepsreglementering van de KBVG (Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders ) zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij een professionele en onafhankelijke instantie. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen schriftelijk absolute geheimhouding te betrachten.

  • Twitter
  • Linkedin

Twitter updates

No public Twitter messages.